Project: Stille getuigen Wereldoorlog I

Palais Imperial, hoofdkwartier van de Franse strijdkrachten, Compiegne (Fra). In dit paleis hielden o.a. Karel V, Lodewijk XV, Lodewijk XVI, Napoleon en Napoleon III hof.
Palais Imperial, hoofdkwartier van de Franse strijdkrachten, Compiegne (Fra). In dit paleis hielden o.a. Karel V, Lodewijk XV, Lodewijk XVI, Napoleon en Napoleon III hof.
Duitse 7.58cm Minenwerfer. Dit was een mortier op een onderstel met wielen. De hydraulische cilinders op de loop vingen de terugslag op.
Stahlhelm M1916, Duits
Duitse veldkijker / Wehrmacht Dienstglas
Schneider 155mm kanon modele C 1917, houwitser (FR). Dit kanon werd getrokken door 8 paarden en had een bereik van 11 km.
Declaratieformulier oorlogsschade
Doodendraad Achel, ook wel D'n Droad genoemd. Langs de gehele Belgisch-Nederlandse grens (332km) werd een versperring geplaatst die onder stroom stond. In deze foto is een 'passeursraam' geplaatst.
Doodendraad Achel. De versperring heeft honderden mensen (vluchtelingen, smokkelaars en spionnen) het leven gekost.
Doodendraad Achel. Op de versperring stond op steeds wisselende draden 2000 Volt wisselspanning.
Doodendraad Achel. Op de versperring stond op steeds wisselende draden 2000 Volt wisselspanning.
Doodendraad Achel. Op de versperring stond op steeds wisselende draden 2000 Volt wisselspanning.
Doodendraad Achel. Op de versperring stond op steeds wisselende draden 2000 Volt wisselspanning.
Houten ratel. Deze werd gebruikt in de loopgraven bij gasalarm.
Gasmasker
Kustbatterij Aachen, Oostende, geschutsbunker (Dld). De batterij werd gebouwd in het Koninklijk Domein Raversyde van koning Leopold II van Belgiƫ.
Kustbatterij Aachen, Oostende, geschutsbunker (Dld).
Batterij Aachen, Oostende, slaapvertrek.
Officierspet Belgie (aalmoezenier L.Paredis, Hamont)
Duits wachthuisje, grenspost Hamont (Bel-Ned)
Croix de Guerre/Oorlogskruis (Leon Dutertre), de Franse onderscheiding voor moed. Het bronzen palmblad laat zien dat men door de bevelhebber van het leger is vermeld.
De Nieuwe Koerier 21-11-18, over de 'ontruiming' van Belgiƫ na de wapenstilstand.

Omdat Nederland in de periode 1914-1918 nu eenmaal neutraal was leeft de Eerste Wereldoorlog hier een stuk minder dan de Tweede Wereldoorlog. Maar WOI heeft mij altijd geïntrigeerd. Ten eerste vanwege het feit dat mijn overgrootopa in de oorlog gevochten heeft (het oorlogskruis op één van de hierboven getoonde foto's was van hem), maar ook vanwege het onvoorstelbaar aantal slachtoffers (in België en Frankrijk wordt aan deze oorlog gerefereerd als 'De Grote Oorlog'). Bovendien is WOII direct gelinkt aan WOI middels het Verdrag van Versailles, het vredesakkoord dat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werd getekend. 

Als fotoproject is dit onderwerp echter een stuk uitdagender dan de Tweede Wereldoorlog. Ten eerste natuurlijk omdat er in Nederland nauwelijks tot geen locaties zijn die met de oorlog te maken hebben, maar ook omdat er sowieso veel minder bewaard is gebleven uit deze tijd. Wat er na afloop van WOI nog over was (zeker in België en Frankrijk) werd vaak weer gebruikt in, of aangepast voor WO II. Deze serie zal dus naar verwachting een langlopend en langzaam groeiend project worden.